zondag 31 mei 2015

Let's make some popcorn!

"Kwaken de kikkers eensgezind, komt er vast weer noordenwind!"
"Unanimous croaking frogs, north will come back again!"

Nou.. ik heb ze gisteren niet gehoord, maar oh wee, wat een weer vandaag! Geen zonnestraal naar binnen, alleen maar regen kletterend tegen het raam. Dat betekend vandaag binnen ons vertier!

Blokken worden tevoorschijn gehaald, poppen, treinen.. de woonkamer veranderd langzaam in een kleurrijk rommelig geheel. Ondertussen pakken wij er wat administratie bij, maar al snel ruilen ook wij naar handwerk of boek. In de middag piep ik de keuken in en maak een flinke schaal popcorn. Heerlijk genieten van een tussendoor snack. Snel klaar en - als je je niet laat verleiden - in de basis een prima glutenvrije lekkernij. Zo maak ik het:

Well.. I haven't heard them yesterday, but oh dear, what a weather today! No sunbeam in, only rain clattering against the window. That means our own entertainment today!

Building blocks are brought out, dolls, trains.. the living room slowly changed into a colorful mess. Meanwhile, we get some administration to be done, but soon we also traded it in for handicrafts or book. In the afternoon I got into the kitchen and made a big bowl of popcorn. A tasty snack between meals. Ready soon and - if you dont get tempted - basically a fine gluten-free treat. This is how I make it:


- gedroogde maïskorrels
- (olijf)olie

Giet een dun laagje olie in een (braad)pan. Laat de olie goed heet worden, doe de maïskorrels in de pan, leg het deksel er op en schud de pan, zodat alle korrels bedekt zijn met wat olie. Zet de pan terug op het vuur en laat de korrels rustig poppen. Hoor je geen popjes meer, draai je het vuur uit en wacht nog heel even met het optillen van het deksel.

In principe is de popcorn nu klaar. Wil je een zoete variant, strooi dan wat poedersuiker over de nog warme popcorn. Liever een zoute smaak? Strooi dan een beetje euhh.. zout  ;o)

- dried corn kernels
- (olive)oil

Pour out a thin layer of oil in a (frying)pan. Let the oil get hot, add the corn kernels into the pan, put the lid on and shake the pan so that all grains are coated with some oil. Put the pan back on the heat and let the grains quietly pop. If you don't hear any more dolls, turn off the heat and wait a moment to lift the lid.

In principle, the popcorn is ready. If you want a sweet variety, sprinkle some powdered sugar over the warm popcorn. Rather a salty taste? Sprinkle on a little euhh.. salt..  ;o)

donderdag 28 mei 2015

Unnoticed homeschooling

Heerlijk zo die paar dagen afwisselend zon, wolken en wat regen. Goed voor de planten!

What a bless, those couple of days alternating sun, clouds and some rain. Good for the plants!


Eén van de eerste stappen die wij als steeds groener en zelfvoorzienender gezin deden, was het planten van wat eetbare gewassen. Volgens mij begon het eens met een aardbeitje, tuinkers en wat tomaatjes. Heel simpel, niet veel bewerking. Met nog wat lege ruimte volgden ook een kropje sla, kruiden.. Ja.. zo is't vast hoe het begon..  ;o)

Inmiddels staat er elk jaar weer meer te groeien en te bloeien. We hebben nu bijvoorbeeld bonen (vier verschillende soorten), een grotere diversiteit aan kruiden, peultjes, aardbeien, bramen en bessen.. oh! En niet te vergeten: hier en daar ook heerlijk geurende en kleurende wilde bloemen. Goed voor de bijtjes en overige insecten!

One of the first steps we did as we wanted to get greener and a more self sufficient family, was planting some edible crops. I think it started with strawberries, cress and some tomatoes. Very simple, not a lot of processing. With some empty space left, some lettuce and herbs followed. Yes.. that must ave been how it all started..  ;o)

Meanwhile every year we have more growing and blossoming in the garden. We now have beans (four types), a greater diversity of herbs, snow peas, strawberries, blackberries and currants. Oh! And don't forget some coloring fragrant wildflowers. Good for the bees and other insects!


Een mooi stuk achter ons verhaal is dat ook de kinderen in gaan zien hoe leuk het is een zaadje of pit in de grond te stoppen. Hoe ze het het beste kunnen verzorgen (ze hebben zelf ook hun eigen gewasjes staan) en natuurlijk hoe ze er na een tijdje goede zorg van kunnen snoepen en genieten!

De zorg en plicht die ze zelf op zich hebben genomen, zorgt er voor dat ze minder vaak vragen om de bij ons niet gewenste bezigheden. Televisie, computer, iPad of telefoon. Nee, het zaaigoed heeft water nodig, plantjes mogen verpot, zaadjes kunnen gezaaid.. Ze zijn óf buiten aan het verzorgen en genieten, óf binnen aan 'het werk'. Vrijwillig!

A nice piece of history behind this story is that the children see how fun it is to stop a seed or pit in the ground. How they can provide the best (they also have their own crops) and of course how they can relish and enjoy after a proper care!

The duty of care they have taken on themselves, ensures that they are less likely to ask for the undesirable activities. Television, computer, iPad or phone. No, the seeds are in need of water, plants should be repotted, new seeds to sow.. They are either outside to care and enjoy themselves or inside to do their 'work'. Voluntarily!


Een kleutertje wat al verschillende kruiden herkent en oudste die langzaamaan de grote verscheidenheid aan 'on'gedierte leert kennen. Groen-gezin-genot ten top!

A toddler which recognizes all different herbs and eldest who learns gradually the variety of 'pests'. Green-family-enjoyment at its best!

maandag 25 mei 2015

My world upside down

Tis weer even geleden hé? Ja.. ik weet het.. Er gebeurde ineens zo veel! Ik leg het je graag even uit:

Ik en mijn lijf zijn geen vriendjes. Nooit geweest eigenlijk ook. Al twintig jaar loop ik huisartsenpost en ziekenhuis in of uit. Verder dan óf weer dezelfde medicijnen óf weer een antibioticakuur kwam ik meestal niet. Vermoedens kwamen met de jaren, maar bevestigingen bleven uit. Met steeds zelf maar het heft in handen, proberen en ook steeds weer niet snappen wat nou wel, wat nou niet..

Echt mijn allerlaatste hoop had ik gevestigd op een alternatieve arts, hier dicht bij in ons eigen dorp. Naast zijn opleiding tot arts en huisarts, studeerde hij Chinese en westerse kruidengeneeskunde (Fytotherapie), orthomoleculaire voedingsgeneeskunde en homeopathie. Kijk.. now we're talking! Dat is tenminste meer in ons 'zo-groen-als-mogelijk'-straatje..  ;o)

It has been a while right? Yes.. I know.. There was suddenly so much happening! I'll put it out to you:

Me and my body aren't friends. Never have been actually. For about twenty years I walked GP and hospital in or out. Beyond either the same medication or again some antibiotics, I usually didn't get anywhere. Suspicions came with the years, but remained without confirmations. With taking matters in own hands, keep on trying and not always understand what works and what not..

Really my last hope I had was on an alternative doctor, here close by in our own town. In addition to his medical training, he studied Chinese and Western herbal medicine (phytotherapy), orthomolecular nutritional medicine and homeopathy. Look.. now we're talking! At least that's in our 'so-green-as-possible'-street..  ;o)


Vijf weken terug kon ik terecht voor een eerste consult: een uur lang, gebruik makend van de Asyra testmethode. Dit is een alternatieve meetmethode om met behulp van een stroomgeleidingsmeting een (niet wetenschappelijk gevalideerde) indruk te krijgen van het complete functioneren van het lichaam en de energetische behoeften van lichaam en geest. Die beste man schrok zichzelf zowat een beroerte! Wat een verschrikkelijke verwarring in mijn lijf!

Uit de enórme waslijst van disbalans heeft hij als eerst maar de groep van voedingsintoleranties in kaart gebracht. Het bleken er genoeg! Gluten, melk, soja, pinda's, mosterd en additieven. Ik herhaal: gluten, melk, soja, pinda's, mosterd en additieven! En tja.. de opdracht die daaruit voortvloeit...

Five weeks ago, I went for an initial consultation: one hour, using the Asyra test method. This is an alternative method of measurement with the help of a current flow measurement, a guide (not scientifically validated) to receive impression of the complete functioning of the body and the energy needs of the body and mind. Those best man was startled himself apoplectic! What a terrible confusion in my body!

Out of the huge list of imbalance he mapped the first group of food intolerance. It proved enough! Gluten, milk, soy, peanuts, mustard and additives. I repeat: gluten, milk, soy, peanuts, mustard and additives! And well.. I know what to do next...


Makkelijker gezegd dan gedaan. Niet alleen het zoeken naar alternatieven (de eerste week heb ik werkelijk hónger gehad), ook het afkicken (!) van je lichaam heeft een behoorlijk impact op je gemoedstoestand. Afkicken ja.. wist ik ook niet, maar sla er maar eens een boek of website op na. Je krijgt werkelijk ontwenningsverschijnselen als je stopt met het eten van gluten!

We zijn nu een goede maand verder en ik moet zeggen dat ik aardig op weg ben mijn draai te vinden, ware het niet dat ik inmiddels ook door heb dat ik - naast de eerder genoemde voeding - ook reageer op eieren, aardappelen en tomaten.. Je snapt dat ik even van de leg ben geweest?

Easier said than done. Not only the search for alternatives (the first week I was really hungry), also kicking the habit (!) has a considerable impact on your mood. Rehab yes.. I didn't know, but take a look in a book or website and you will find out. You really get withdrawal symptoms if you stop eating gluten!

We are now a good month ahead and I must say that I'm getting well on its way, except that I now know that I also have some reaction to eggs, potatoes and tomatoes.. You understand that I was a little out of everything?


Gluten-, melk-, soja-, pinda-, mosterd-, additieven-, ei-, aardappel- en tomaat vrij.. Wat heb jij vanavond op tafel staan?  ;o)

Gluten-, milk-, soy-, peanut-, mustard-, additives-, egg-, potato- and tomato free..What do you have for diner tonight?  ;o)

donderdag 14 mei 2015

Educatief dagje uit

Geen haan die kraait als je wat langer blijft liggen, geen gemoet en geren aan het begin van je dag. Dat is vervelend genieten op je verplichte vrije dag! Toch waren we bijna voor dag en dauw al uit de veren. Een vers gemixte smoothie, smakelijk belegde broodjes, de rugzak klaar voor vertrek. We gaan er op uit!

Nobody screaming as we like to continue our sleep, no 'have-too' and running at the beginning of your day. That is annoying joy on your mandatory day off! Still, we were almost up before dawn. A freshly blended smoothie, tasty sandwiches and the backpack ready to go. We're going out!Voor de ochtend stond een bezoek aan Villa Augustus op het programma, gevolgd door een wandeling door de Biesbosch. Wat jammer dat jongste zich halverwege de dag niet lekker voelde! De planning werd daardoor ingekort en we deden alleen de Villa aan. Maar oh, wat was dat al meer dan voldoende! De kinderen bleven er tot aan het slapen-gaan over vertellen. Wat hadden ze een fijne dag!

For the morning, we had a visit to Villa Augustus on the program, followed by a walk through the Biesbosch. What a pity that the youngest was not feeling well at mid-day! The schedule was shortened and therefore we did only the Villa. But oh, that was more than enough! The children kept telling they had a nice day! Je kunt het ze niet kwalijk nemen; het is er daar ook mooi. En het kost je helemaal niets! Niet voor het parkeren, niet voor het rondkijken in 'de markt'. Niet voor het spelen in de speeltuin, maar bovenal.. niet voor het verwonderen en genieten in hun prachtige tuin. Nou ja.. oké.. een kop koffie of thee.. huisgemaakte brownies, biologische koeken, gebak..

Kijk maar naar de foto's, die zeggen je vast meer dan genoeg..  ;o)

You can't blame them; it's nice there. And it costs you nothing! Not for parking, not for looking around in 'the market'. Not for playing in the playground, but most.. not for being surprised and enjoy their beautiful garden. Well.. okay.. a cup of coffee or tea.. homemade brownies, organic cakes, pastries..

Just look at the photos, they'll tell you more than enough..  ;o)

Ben je in de buurt van Dordrecht, heb je een wandeling door de Biesbosch achter de rug, wil je laten verrassen door de schoonheid van een moestuin? Breng dan zeker een bezoek aan Villa Augustus. Je zult er vast geen spijt van krijgen!

Are you near Dordrecht, did you visit the Biesbosch or do you want to be surprised by the beauty of a vegetable garden? Then you must certainly visit Villa Augustus. You won't regret it!

woensdag 13 mei 2015

Warm welcome

Dag linker via 'Propvol'! Wat leuk dat je even de moeite neemt een kijkje te komen nemen op ons blog. Welkom!

Hi there from 'Propvol'! How nice of you to take the trouble to come and take a look at our blog. Welcome!


Crafts 'n' Skills is een blog over hedendaagse ambachten maar gebruik makand van traditionele vaardigheden. Het is onze persoonlijke reis om het gebruik van oude vaardigheden in een soms beperkt ogende omgeving terug te krijgen.

Crafts 'n' Skills is a blog about contemporary crafts using traditional skills. It's out journey to get back to the use of old skills in a sometimes limited looking environment.


We vinden het leuk als je met ons mee wilt gaan in onze zoektocht naar het terugwinnen van een eenvoudig leven. Terwijl we streven te leven met balans en tevredenheid, zullen we hier tutorials delen, technieken, avonturen en onze algemene overpeinzingen.

We hope you like to join us in our search of reclaiming a simple life. We will be sharing tutorials, techniques, adventures and general musings as we strive to live with balance and contentment.


Voel je ook vrij jouw gedachten met ons te delen! (en voor de vaste lezers die denken waar hééft ze het over? Propvol plaatste vandaag een gastblog van mijn hand)  #trots

Please feel free to share your thoughts too! (and for the regular readers who think what she's talking about? Today 'Propvol' posted a guest blog by me)  #proud

dinsdag 12 mei 2015

Could we live that way?

Even snel.. De kinders naar school, een kleine boodschap mee en vlug naar huis. De temperatuur loopt ook vandaag al aardig op. Héérlijk! Thuis gaat er een was in de machine en leg ik een tweede vast klaar. Met het vooruitzicht dat het ook vandaag weer droog blijft, heb ik nog meer zin de was buiten te hangen. Een heerlijk schone, frisse geur als ik het in de avond weer naar binnen haal..

In a hurry.. The kids to school, a little shopping and quickly back to home. The temperature rises well today. How nice! At home I put the laundry into the washing machine and a second one is ready to go after. With the prospect today again stays dry, I like it even more to hang it out. A lovely clean, fresh scent in the evening when I take the laundry back inside..

The spoon my son gave me for Mother's Day

De wasmachine doet zijn (mijn) werk, ik duik de keuken in en werp me op een voor mij geheel nieuw recept. Een (glutenvrij) amandel/pompoenbrood uit het boek 'Powerfood' van Rens Kroes. Gemaakt van pompoen en amandelmeel, een paar eieren en wat voorraadingrediënten. Klinkt lekker, maar hoe is straks het resultaat?

The washing machine is doing his (my) work, I dive into the kitchen and start to make me a whole new recipe. A (glutenfree) almond/pumpkin bread from the book "Power Food" from Rens Kroes. Made from pumpkin and almond flour, a few eggs and some stock ingredients. Sounds good, but the question always remaining is: how about the result?


Het brood blijkt een heerlijk brood voor herhaling vatbaar. Met nog een kleine aanpassing (het was ons iets te zout), maar dat is te verhelpen.

The bread turns out to be a delicious one. With a small adjustment (it was a little too salty for us), but that can be remedied.


De was hangt buiten te drogen, het brood geurt ons huis Thuis. Nog even met mijn breiwerk in de zon, de gedachten weer op een rij. 'Druk' met denken aan een 'down-to-earth/off the grid leven'. Zouden we in ons Nederland op zo'n manier kunnen bestaan?

The laundry's hanging out to dry, the smell of fresh baked bread turns our house to Home. For a moment I'm going to sit with my knitting in the sun and put my mind back in a row. 'Pressure' thinking about a down-to-earth/off the grid life. The big question is: could we live that way, here, in our Netherlands?

vrijdag 8 mei 2015

See them grow

Alweer een aardig tijdje terug kreeg ik een paar lupine zaden. Zoals gevraagd deelde ik de helft daarvan weer uit en gingen er zaden naar mijn vriendin, de rest gebruikte ik zelf om hier thuis op te kweken.

A while back I got a couple of lupine seeds. As requested I shared out half the seeds to my friend, the rest I used myself to grow at home.


Nadat ik de zaden eerst een nachtje in de week legde, stopte ik ze de volgende dag in met grond gevulde turfpotjes. Ze kwamen naast de eerder gezaaide cherrytomaten en aardbeien in de vensterbank van de woonkamer te staan. Gewoon zo.. klakkeloos tussen mijn andere potten met planten. Samen met de kinderen keken we hoe de zaden eindelijk de grond omhoog begon te duwen en zagen we hoe ze zich ontwikkelden tot wel heel geinige 'kuifplantjes'. De natuur blijft ons verbazen! Elke keer weer..

After I first laid the seeds to soak overnight, the next day I pushed them in peat pots filled with soil. They ended up next to the previously seeded cherry tomatoes and strawberries. Just in the window of the living room indiscriminately among my other pots with plants. Together with the kids we watched the seeds finally pushing up the ground and we saw how they evolved into very amusing 'crested plants'. Nature never ceases to amaze! Over and over again..


Aan het begin van april - de zaden waren nu ongeveer één maand oud - durfden we het aan en zetten we de jonge plantjes over in een bak buiten. Niet in de grond, nou ja.. wel in de grond, maar niet in de volle grond. Gewoon in een bak op ons balkonnetje. We zijn nu alweer een maand verder en tot onze verbazing mochten we van de week de eerste bloemen verwelkomen. Wat een genot om dat te zien! Mooie witte blaadjes met een heel zacht paars tintje er overheen.

At the beginning of April - the seeds were now about one month old - we dared to put the young plants into a container outside. Not in the ground, well.. in ground, but not in the ground. Just in a tray on our balcony. We are now again a month later and to our surprise we welcomed the first flowers last week. What a pleasure to see! Beautiful white leaves with a very soft touch purple over it.


Dank je wel Clarien! Dankzij jouw gulle gebaar wordt de wereld ook hier een stukje mooier.

Thank you Clarien! Thanks to your generous gesture making the world look a bit better over here.

woensdag 6 mei 2015

Who's gonna win?

Gelukkig.. het was ik..  ;o)  Met het in het slot vallen van de voordeur, kwamen de eerste regendruppels naar beneden zeilen, snel gevolgd door die venijnig harde hagelstenen. Jemig.. nét op tijd.. al heb ik er stiekem wel een tandje harder voor gelopen.. Buiten raast een storm of dat het herfst is, binnen staat een pot heerlijk geurende jasmijnthee boven de vlam. Na een 'help-ik-heb-een-afspraak-maar-mijn-kind-is-ziek oproep' hoeft vandaag de deur niet meer geopend en blijft die verder vandaag lekker in het slot. Volgens de gemaakte planner is het woensdagmiddag 'kids-quality-time', dusss...  ;o)

Lucky it was me..  ;o)  With the door falling in its lock, the first raindrops came sailing down, quickly followed by that viciously hard hailstones. Gee.. just in time.. though I walked a bit harder as normal.. Outside a storm rages whether it's autumn, inside a pot fragrant jasmine tea stands over the flame. After a 'help-I-have-an-appointment-but-my-child-is-sick call of my sister' I won't open the door once more today and it remains locked. According to our planner Wednesday is 'kids-quality time", soooo...  ;o)


Iedereen is bezig, ieder doet zijn ding. Voor mij betekend dat weer even een momentje pennen erbij en aan de brei. Wat heb ik dat gemist! Juist nu ik zo'n zin heb mijn nieuwe uitdaging tot een succes te maken. Want een uitdaging it is! Breide ik mijzelf (letterlijk) een muts in de rondte, nu ga ik recht toe, recht aan. En dat niet voor een paar korte pennen zoals bijvoorbeeld in een sjaal, maar hele pennen vol. En nog een hele lap ook! De snelheid zit er bij mij in dit project nog niet zo in, maar al doende zal ik ook nu weer wat nieuwe kneepjes leren.

Everyone is busy, everyone is doing his thing. For me it means a moment of knitting. Did I miss that! Right now I feel like making my new challenge into a success. Because it is a challenge! I knitted myself (literally) a hat in the round, now I'm only going straightforward. And that is not a pair of short pins, such as, for example, in a scarf, but whole pens full of stitches. And a whole lap too! My knitting speed in this project isn't high, but by just doing, I hope to learn some new tricks.


Heb jij wel eens een trui voor jezelf of een ander weten te breien? En zijn daarin wat tips of trucs te delen? Of blijf jij (net als ik eigenlijk veel te lang deed) stiekem hangen bij de kleine projecten en kun je inmiddels heel de familie wel van sjaals en mutsen voorzien? Misschien wil je wel breien, maar heb je de eerste stap nog nooit durven nemen? Hoe sta jij tegenover breien?

Have you ever knitted a sweater for yourself or anyone else? And are there any tips or tricks to share?  Or do you secretly (like I did much too long) hang out at the small projects so you now can provide all your family memebers with scarves and hats? Perhaps you want to knit, but you haven't dare to take the first step? How do you feel about knitting?

zondag 3 mei 2015

Och lieve..

'Mei niet te koud en niet te nat, vult de schuur en ook het vat'

Is het écht al weer zo lang geleden? Anderhalve week hield ik me hier wel heel erg stil.. Jeempie! Sorry voor de onderbreking *Ü*  Het zit zo.. het is een beetje druk hier thuis..  ;o)  Ja, ik hoor het je zeggen, bij wie niet? Het is ook zo; we lijken allemáál wel tot onze kruin in die maffe drukte te zitten..

Het kleine stukje op weg naar mijn allereerste zelfgemaakte trui..

De drukte hier komt gelukkig voort uit een paar leuke ontmoetingen, interessante aanvragen en bewust gemaakte keuzes. Mijn medewerking is gevraagd voor een promotiefilm ten behoeve van een armoedeconferentie, de prachtig geïllustreerde voedingswebsite 'Propvol' heeft mij uitgenodigd een gastblog te schrijven, we schreven hier thuis een businessplan, deden klantenwerving en oja! Er is ook nog zo iets als het huishouden en diverse activiteiten in en om ons gezin zoals school, sport, vriendjes, family-time..

Het laatste is misschien wel het vervelendst om te 'moeten' laten schieten. Samen rond de tafel met ouderwets een spel op tafel, moeders aan de brei al luisterend naar de kinders die een prachtig blokkenparadijs aan 't bouwen zijn, manlief aan de handicraft..

Salie voor een kopje helende thee

Nu er even een gaatje tijd is gaan we er voor zitten en zetten een handzaam werkschema op. Een schema met daarin tijd voor de nodige afspraken, maar ook begrensde tijdsblokken voor arbeid, handwerk, tuinieren en ontspanning. Als we zonder overzicht de weg kwijt raken, is een gebalanceerd schema handig om de rust-draad weer op te pikken.

Leef jij buiten de standaard agenda om met een schema of planner? Wat is jouw manier om in alle drukte voor jezelf en gezin (genoeg) rust te vinden? Lukt dat eigenlijk nog wel?