dinsdag 31 maart 2015

While the storm is raging

"Maartse wind en aprilse zegen, beloven voor mei grote zegen"
"March wind and April rain is a promise for March blessings"


Terwijl buiten de storm raast geniet ik binnen even van een momentje stilte, leegte, rust. Geen radio, geen tv, geen mensen, geen verplichtingen. Gewoon even helemaal niks.

Vanmorgen zullen velen vast (weer) gemopperd hebben; er is steeds minder goed, lijkt het wel. Is het niet de kou, de gladheid of de regen, dan is het wel de harde wind, te lange droogte, te felle zon... Het is mopperen troef.. In de winkel, op het schoolplein, aan de lijn en zelfs social media gaat er tegenwoordig flink onder gebukt. Wat maakt het toch dat er (zo lijkt) steeds meer mensen aan het somberen zijn?

In plaats van met de harde wind van vandaag en afgelopen dagen de auto te pakken, gaan we expres lopend op pad. De lucht is mooi strak blauw met even geen wolkje aan de lucht: reden genoeg om de wind door de haren te laten gaan. Want dat is dan wel een 'vereiste'.. haren los!

While the storm rages outside, I enjoy a moment of silence, emptiness, rest. No radio, no TV, no people, no obligations. Just nothing.

This morning many will have grumbled (again); there is no joy left, it seems. Is it not the cold, ice or rain, then it is hard wind, drought, bright sunlight... It's grumbling trump.. In the shop, in the schoolyard, on the phone and even social media is nowadays... What makes that (seemingly) more and more people are gloomy?

Instead of using the wind as an excuse to pick the car today, we go for a walk. The sky is beautiful with not a cloud to see, so reason enough to let the wind go through your hair. Because that is a 'requirement'... loosen your hair!


Maar even terug naar het moment van mijn stilte in de storm.. Met een vers gezette pot thee kruip ik in een stoel en kijk naar buiten. Even niets meer, niets minder.. zitten en alleen maar kijken..
Ik merk op dat de mooi gekleurde narcissen haast plat tegen de grond gedrukt worden. En ook die grote fier rechtop staande dikke bomen voor ons huis zwiepen met deze windsnelheden van links naar rechts door de open lucht. Zo groot en sterk als ze anders altijd zijn, zo klein en zwak lijken ze nu in deze fikse storm. Maar zijn ze dat ook? Klein en zwak?

Net als de bomen in de wind zouden wij - mensen - ons wat meer moeten realiseren dat ook wij als die bomen kunnen zijn; rechtop in het leven, nemend wat er ons gegeven wordt. Vandaag een fikse storm die ons wat uit het veld slaat, maar de storm gaat ook weer liggen.

Kijk maar eens even naar buiten.. Kijk maar naar die boom.. Linksom, rechtsom, als een speelbal in de storm, maar stevig met de voeten in de aarde. Wees zoals die boom..

Mooie dag x

But back to the moment of my silence in the storm... With a freshly brewed pot of tea I crawl into a chair and look outside. Nothing more, nothing less... just sit and watch...
I note that the beautifully colored daffodils are almost pressed flat against the ground. And those big proudly thick trees for our home are wagging from left to right through the open air. As big and strong as they always are, so small and weak they seem in this heavy storm. But are they? Small and weak?

Like the trees in the wind we - people - should realize more that we too can be like that tree; upright in life, taking what is given to us. Today a major storm that strikes us a bit from the field, but the storm goes down again.

Just look outside... Look at that tree... Left, right, as a plaything in the storm, but with both feet firmly on the ground. Be like the tree..

Have a beautiful day x

vrijdag 27 maart 2015

Hour of romance

Zin om weer eens een ouderwets avondje romantiek te beleven? Haal dan nu alvast je kaarsen tevoorschijn (als ze al niet op tafel staan), zet een fles smakelijke wijn binnen bereik en zorg voor een lekker hapje. Doe morgen 28 maart 2015 tussen 20:30 en 21:30 uur het licht uit en geniet van een uurtje onvervalst romantisch samen-zijn.

Want to once again experience an evening of old-fashioned romance? Get your candles out (if they are not on the table yet), put a bottle of tasty wine within reach and make sure you have a tasty snack. Between 20:30 and 21:30 tomorrow evening turn out the lights and enjoy an hour of unadulterated romance together.


Net als voorgaande jaren laten miljoenen mensen en duizenden organisaties tijdens Earth Hour zien dat zij het klimaat belangrijk vinden. Door één uur het licht uit te doen tonen ze aan dat iedereen een positieve bijdrage kan leveren aan het beschermen van onze eigen toekomst en die van volgende generaties.

Like previous years, millions of people and thousands of organizations show during Earth Hour that they care about the climate. By putting out the light for one hour they show that anyone can make a positive contribution to protecting our own future and that of future generations.

Over negen maanden... een wereldwijde baby-boom?  ;o)

In about nine months... a worlwide baby-boom?  ;o)

woensdag 25 maart 2015

Vanillacustard

Ondanks dat we op dit moment nog niet de luxe hebben die we zouden willen, vast werken aan de toekomst kan geen kwaad. Voor ons betekend dat onder andere dat we ons een aantal recepten 'eigen' aan het maken zijn. Plannen maken voor een zelfvoorzienend leven is leuk, maar wat als de dag aan breekt en je 'ineens' druk bent met een moestuin, kleinvee en allerhande klussen in en om het huis?

Voedsel inmaken of verwerken kunnen we nu al 'eigen' maken. Dus ook al scharrelen er hier nog geen kipjes rond en genieten we nog niet van vers geraapte eieren, recepten voor het verwerken ervan proberen we maar wat graag uit. Mochten we straks ineens een overvloed aan eieren te verwerken krijgen.. (positieve instelling is altijd goed toch?)   ;o)

Although we currently do not have the luxury that we would like, solid work on the future can't hurt. For us it means that we include some recipes to make 'our own'. Plans for a self-sufficient life is fun, but what if the day comes and you 'suddenly' are busy with a vegetable garden, poultry and various tasks around the house?

Food canning or processing, we can now already 'own'. So even though we haven't chickens scurrying around and we don't enjoy freshly gathered eggs, we love to try out some recipes for when we have. If we eventually get an abundance of eggs.. (positive thinking never hurt anyone, right?)  ;o)

Een échte favoriet is deze vanillevla. Gemaakt van melk en eieren een onvervalst toetje, wat echt verre staat van de hedendaagse waterige supermarktvariant. Herinner jij je die vroegere vanillevla in glazen flessen nog? Héérlijk! Je proefde écht de vanille..

Probeer gerust dit recept eens uit, voor één keertje maar. Ik beloof je.. je bent direct om..  ;o)

A real favorite is this vanilla custard. Made from milk and eggs a genuine desert, some really distant state of contemporary aqueous supermarket variety. Do you remember that old vanilla custard in glass bottles from the past? Delicious! You truly tasted the vanilla..

Feel free to give this recipe a try, for once only. I promise you.. you are addicted..  ;o)Vanillevla

1 liter (volle) melk
1 stokje vanille
2 eierdooiers
40 gram aardappelzetmeel
50 gram suiker

De melk koken en met de vanille 20 minuten laten trekken. Daarna het stokje eruit nemen (het kan nog eens gebruikt).

De eierdooiers vermengen met de suiker en het aardappelzetmeel en goed roeren, iets melk hieraan toevoegen en met dit papje de kokende melk binden.

De vla zo lang koudroeren totdat er geen vel meer gevormd wordt.

Vanilla custard

1 liter (whole) milk
1 vanilla pod
2 egg yolks
40 grams of potato starch
50 grams of sugar

Boil the milk and the vanilla and let it infuse for 20 minutes. Then take out the stick (it can be used again).

Mix the egg yolks with the sugar and potato starch and stir well, add a little milk to this and with this paste bind the boiling milk.

Stirr the custard until no more sheet is formed.

maandag 23 maart 2015

Everything is well

"Autoruit in maart nog steeds bevroren, dat geeft straks veel koren"
"Windshield in March still frozen, that soon gives much grain"


Wat leuk om jullie reacties te mogen lezen! En wat heerlijk om te zien dat er toch nog meer mensen zijn, die letterlijk geheel of gedeeltelijk zorgen voor hun eigen brood op de plank. Dat geeft een goed gevoel! Zouden misschien wat meer mensen moeten doen..  ;o)

Maar eerst maar eens waarom het hier zo stil was: een week vol snotneuzen, zeehondachtig geblaf en schorre of weggevallen stemmetjes.. Een week waarin uien en citroenen niet aan te slepen waren en alleen hoognodige werkzaamheden werden verricht. Thee dronken we met een flinke schep honing en bedtijden werden ietwat vervroegd. Tja.. soms gaat het zoals het gaat!

How nice to be able to read your comments! And what a joy to see that there are still people who literally provide their own food on the table. That feels good! If only more people should do..  ;o)

But first why it was so quiet: a week full of sniffles, seal-like barking and disappeared voices.. A week of onions and lemons and only needed work was carried out. We drank tea with a generous scoop of honey and bedtimes were somewhat prematurely. Well.. sometimes it goes as it goes!


Wie gelukkig niet te lijden hadden onder onze persoonlijke ziektekiempjes, waren de jonge plantjes in ons raamkozijn. De gekregen Lupine zaden kwamen langzaam boven, de vorig weekend verpotte tomatenplantjes groeien ook in hun nieuwe potje lekker door en een schoolexperiment van jongste (bruine boon op natte watten) slaat - hoe leuk!- heerlijk aan. Al met al geen klagen!

Buiten komen de eerste kopjes van de peultjes boven de grond en is er verder niet veel meer aan zaaiwerk gedaan. Een aantal bakken staan al in positie, maar verder gaat er nog geen boon of ander zaadje de grond in. We wachten netjes tot eind maart en gaan pas dan buiten verder aan de slag.

Fortunately our young plants in our windowsill didn't suffer under our personal germs. The Lupine seeds came slowly, the last weekend repotted tomato plants grow in their new home, and a school experiment of our youngest (brown bean on wet cotton wool) grew - how nice - lovely too. All in all no complains!

Outside the first plants of peas come above the ground and not much more is done. Some bins are already in position, there will be no seeding. We are waiting nicely until late March and only then we go out to work.


Bij verschillende familie en vrienden zien we (gelukkig) steeds vaker gekweekte plantjes in de kozijnen staan. En dan niet alleen door de laatste omzetstunt van die supermarktgigant, maar gewoon door het delen, doorgeven of ruilen van zaden onder elkaar. Steeds meer mensen lijken niet alleen de lol, maar ook het voordeel van zelf zaaien in te zien.

Lopen jullie al warm voor een fris tomaatje uit eigen kweek? Een vers geplukte munt-thee, in pyjama geplukte aardbeien voor ontbijt of oer-Hollandse boontjes voor diner? Wij proberen er elk jaar weer een nieuwe groente- of fruitsoort bij te zetten, zijn jullie al om?

At several places of family and friends, we (fortunately) see increasingly cultivated plants stand in the window frames. And not just by the latest sales stunt of a supermarket giant, but simply by exchanging seeds. More and more people seem to see the benefit of sowing and that it is more then only for fun.

Would you like a fresh tomato from your own culture? A freshly picked mint tea, in pajama picked strawberries for breakfast or fresh beans for dinner? Every year we try to grow a new vegetable or fruit. How about you?

maandag 16 maart 2015

Homemade bread

Vergeleken met vorige week was het weer niet aantrekkelijk genoeg om op de knietjes de tuin te gaan doen, dus bleven we lekker binnen. Met ieder tijd voor zijn eigen hobby kwamen het weekend heerlijk door.

Compared to last week, the weather was not attractive enough to work in the garden, so we stayed cozy inside. With everyone doing his own hobby, the weekend ended to soon.
Zaterdag pakte ik er weer mijn pennen bij en zette er wat steken op. Met een prachtig wolletje uit mijn voorraad had ik binnen een dag weer een project af. Het is wéér een winterse muts (I know..), maar 1: ik kan er mijn 'skills' mee verbeteren, 2: mijn lichaam ontspant zo lekker als ik aan het handwerken ben, 3: mijn roerige gedachten zetten zichzelf op een rij, 4: het is een heerlijk even-tussendoor-snel-resultaat werk, 5: het zou zomaar spontaan een cadeau voor iemand kunnen worden en 6: als nummer 5 niet 'nodig' is: aan mutsen heb ik gewoon nooit genoeg!  ;o)

Saturday I picked up my empty knitting needles and made some stabbing. With a nice looking yarn from my stash I finished my project within a day. It is yet another winter hat (I know...), but 1: I can improve my skills, 2: my body relaxes as I'm crafting, 3: my troubled thoughts put themselves back in a row, 4: it is a nice fast result work, 5: it spontaneously might be a gift for someone, and 6: if number 5 isn't necessary.. you never have too much hats, right?  ;o)Zondag kwam er een heerlijk zelfgemaakt brood op de plank. Ietwat meer bewerkelijk dan een standaard brood, omdat er vers geraspte kaas en zongedroogde tomaten doorheen gaan, maar zeker geen moeilijk recept. Het recept komt uit het 'Broodmachine Bakboek' van Jennie Shapter. Al een oud boek (2002), maar de recepten zijn er zeker niet minder om!

On Sunday we made a delicious homemade bread. Somewhat more laborious than a standard bread, because freshly grated cheese and sundried tomatoes go through, but certainly not a difficult recipe. The recipe comes from the 'Broodmachine Bakboek' of Jennie Shapter. An old book (2002), but the recipes certainly aren't less!Gek eigenlijk.. dat zelfgebakken brood zo lekker is, maar we toch elke dag nog brood bij de bakker of supermarkt halen. Echt bewerkelijk is het bakken niet. En zou het qua kosten veel uitmaken? Wel met een supermarktbrood van 50 cent, maar dan praten we ook over een smaakverschil. Wat als..

Funny really.. homemade bread is so good, but we still get every day bread at the bakery or supermarket. Would it matter much in terms of cost? With a supermarket bread of 50 cents, yes, but then we also talk about a difference in taste. What if..Misschien gaan we ons broodbakken maar eens een stukje uitbreiden en zetten we ook door de week de machine wat vaker (of misschien wel dagelijks) aan. Er zijn verschillende bloggers (waaronder misschien wel de bekendste: Teunie) die zelf hun dagelijkse brood bakken. Hoe is dat bij jullie? Bakken jullie wel eens een brood? Of bakken jullie juist altijd zelf je brood? Wat zijn je ervaringen, zou je ze willen delen?

Maybe we expand our breadbaking a bit and use the machine more often during the week (or perhaps daily). There are several bloggers (including maybe the best Dutch known: Teunie) who bake their own daily bread. How is that with you? Do you ever bake your own bread? Or do you always bake your own? What are your experiences, would you care to share them?

donderdag 12 maart 2015

First signs of spring

"Zaai niet in maart te vroeg, d'r is nog tijd genoeg!"
"Don't sow too early in March, there's still time!"


Vind je hem niet leuk? Ik ben gek op van die oude spreuken en misschien wel hartstikke waarheden. In april zal ik er zeker nog eens aan denken of de weerspreuk uit mijn vorige bericht een kern van waarheid had. Als ik volgende maand mijn zelfgemaakte winterset gebruik..  ;o) Maar voorlopig genieten wij hier natuurlijk ook van het mooie weer. En er schijnen er nog een paar in het vooruitzicht te liggen ook, dus...

Don't you like this (dutch) saying? I love those old sayings and perhaps awfully truths. I certainly will think once again of the saying of my previous post; has it retained a core of truth? When I have to use my handmade winterset next month.. ;o) But for now, we also did enjoy the natural beauty of the past few days. And there are still a few to come, they say...


Afgelopen weekend heb ik de van Clarien gekregen Lupine-zaden een nachtje in de week gezet om ze vervolgens de dag erop in de grond te duwen. Geheel volgens instructies: twee boontjes diep, in het licht, niet te warm.. oei! Met binnen oplopende temperaturen tot al 21,5 graden... Ik hoop zó dat ze het gaan doen!

Last weekend I had the Lupin seeds from Clarien soak overnight and the next day I pushed them into the ground. Completely according to directions: two beans deep in the light, not too hot.. oops! With inside temperatures rising to 21.5 degrees... so I hope they'll do!


Verder gingen de peulen de grond in en werden er een paar kruiden buiten gezet. Als het moet kunnen die ook weer naar binnen worden gehaald. De van vorig jaar overgebleven aardbeien werden van oude blaadjes ontdaan en de vloer kreeg ook vast een lekkere opruimbeurt. Ja.. toch wel weer lekker, die eerste echte zonnestralen..

Pods went into the ground and a few herbs were put outside. When needed they still can be brought back into the house. Last year's leftover strawberries were stripped of old leaves and the floor also got a nice clean-up. Yes.. nice weather it is, first signs of spring..


Voorzien van een boek en wat lekkers nog even een uurtje nagenieten. Volgend weekend kijken we of er al wat bonen de grond in kunnen, maar de rest blijft toch echt nog even in de kast. Hoe graag we ook die zaden de grond al in willen hebben.. Geduld is een schone zaak  ;o)

With a book and some snacks reminisce for about an hour. Next weekend we'll probably put some beans into the ground, but the rest of the seeds have to remain inside. As much as we want those seeds in the ground.. Patience is a virtue  ;o)

vrijdag 6 maart 2015

Part two of my winter set

"Geeft maart al warme zonneschijn, dan zal april des te kouder zijn" 
"While March gives warm sunshine, April will be colder"


Nadat ik vorige week mijn polswarmers klaar had, zette ik direct een paar nieuwe steken op de naald. De wol die ik voor de warmers gebruikte voelde lekker aan met werken, maar ook met het dragen. Reden te meer om de rest van de voorraad bollen te gebruiken voor een leuke matchende muts.

After I had finished my wrist warmers last week, I immediately put a few new stabbings on my needle. The used yarn for the warmers felt nice to work with, but also with wearing. All the more reason to use the rest of my stock for a nice matching hat.


Via Ravelry kwam ik dit patroon tegen. Het model sprak me meteen aan en het patroon leek me niet moeilijk te volgen, dus..  ;o)
Alleen vond ik stiekem die afgezette rand er wel heel erg leuk bij.. Een tripje naar de weekmarkt zorgde er voor dat ik er een leuke contrasterende kleur bij vond en ging direct aan de slag. Een makkelijk te volgen patroon, wat er voor zorgt dat het goed tijdens gesprekjes en tussen klusjes door gebreid kan worden. Snel klaar!

Via Ravelry I found this pattern. The model immediately appealed to me and the pattern did not seem hard to follow, so..  ;o)
I secretly was very fond of that edge.. A trip to the weekly market gave me a nice contrasting color and I went straight to work. An easy-to-follow pattern, which works very well during conversations and can be knitted in between chores. Quickly done!


En ook al geven ze voor de komend weekend echte voorjaarstemperaturen op (best lekker wat betreft ons zaaiplan); een volgend matchend winterproject staat ook alweer op de pennen. Zoals je in de weerspreuk kunt lezen kunnen we straks best nog een koude periode verwachten. April doet immers ook gewoon nog wat hij wil?  ;o)

Fijn weekend!

And although the whaether forecast gives us real spring temperatures for the weekend (pretty good in terms of our seeding plan); next matching winter project is already on my needles. As you can read in the weather spell above, we can soon expect quite a cold period. April also does just what it wants, right? ;o)

Have a nice weekend!

woensdag 4 maart 2015

White lupin

Een tijdje terug deed Clarien via haar blog een voorstel: je kon je inschrijven voor een pakketje zaden van de witte lupine. Nu moet ik je eerlijk zeggen dat ik me nog niet bewust was van de goede eigenschappen van de lupine. Dat de plant een hele mooie bloem geeft wist ik wel, maar verder.. Omdat ik graag mijn kennis uitbreid en ons tuintje verantwoord wil vullen, schreef ik me in en mocht gisteren een envelop met de beloofde zaden ontvangen.

A while back Clarien did a suggestion on her blog: you could sign up for a package of white lupine seeds. Now I have to tell you that I was not aware of the good properties of lupine. I knew the plant gives a beautiful flower, but otherwise.. Because I like to expand my knowledge and want to fill our garden responsibly, I signed up and yesterday I received an envelope with the seeds.

Met iets meer zaden dan in eerste instantie de bedoeling was (hier kun je lezen waarom), ga ik graag in op het verzoek van Clarien en geef de helft van de gekregen zaden direct weer door. Mochten we straks zelf onze zaden tot mooie volwassen planten hebben kunnen brengen, dan hoop ik daar ook peulen van uit te kunnen delen. Samen maken we deze wereld wel een stukje mooier, toch? Of is er meer dan alleen maar het mooi van de bloem?

With slightly more seeds than was initially intended (here you can read why), I like to go with the request of Clarien and directly pass on half of the received seeds. As soon as the seeds have been able to bring beautiful mature plants, I hope to share some pods too. Together we can make this world a better place, right? Or is there more than just the beauty of this flower?


Dat is er zeker! Dankzij die heerlijke zoekmachine op mijn pc weet ik binnen no-time dat de boon van de lupine wel een heel bijzondere peul kan zijn! Niet alle lupines hoor, want ik lees ook dat er giftige varianten zijn. Wil je dus ook met deze boon aan de slag, let dan wel goed op! Je kunt de boon gebruiken in smakelijke recepten, ze blijkt vól te zitten met bijvoorbeeld calcium, magnesium en ijzer én ze heeft een goede invloed op bijvoorbeeld cholesterol en je darmfunctie. Reden te meer om extra ons best te doen er een geslaagde oogst van te maken!

Well yes, that's for sure! Thanks to the wonderful search program on my PC I know that within no time the bean can be a very special pod! But not all lupines, because I also read that there are poisonous varieties. Would you want to work with this bean also, make it well! You can use the bean in tasty recipes, they are full of calcium, magnesium and iron and she has a good effect on for example cholesterol and your bowel function. All the more reason to make an extra effort to make it a successful harvest!

Ik wacht nog heel even tot ik zeker weet dat ik de juiste zaai-instructies heb, maar dan gaan ook deze bijzondere bonen de grond in. Hoe staan jullie tegenover vergeten groenten of juist nieuwe soorten? Ga je bij het zaaien voor 'safe' of probeer je ook wel eens iets nieuws? Wij durven in ieder geval de uitdaging aan en zijn ook gék op die heerlijk ouderwetse groenten uit eigen land. We gaan weer aan de slag!  ;o)

I'll wait until I'm sure I have the proper sowing instructions, before these particular beans go into the ground. How do you feel about forgotten vegetables or new species? Are you going to sow for 'safe' or sometimes try something new? We dare to take any challenge and are crazy about those lovely old-fashioned vegetables from our own country. Let's get back to work! ;o)

dinsdag 3 maart 2015

Not quite

Vaak heb ik ze al voorbij zien komen: maffe halve wanten waarvan ik geen idee had wat daar nou zo lekker aan kan zijn. Wel warme polsen (die heb je toch al in je jas of trui verstopt), maar nog steeds koude vingers (diegenen die bij mij in ieder geval nu juist het hardst die warme wollen laag nodig hebben). Snap jij dat?

Often I've seen them pass by: wacky not complete mittens which I had no idea what may have to be so good at it. Warm wrists (which you have already 'cause they're hidden in your jacket or sweater), but still cold fingers (those precisely the most in need of a warm coat). You know what I mean?Maar toen ik via mijn vriendin het bericht kreeg dat ze een leuk boek voor me had gevonden, ging ik om. Uit mijn voorraad bollen pakte ik eindelijk de volle zak bollen die ik al een tijdje eerder had gekocht. Gekocht, met het idee dat er vanzelf een leuk project voor op mijn pad zou komen. Het bleek dit project te zijn: de rare halve wanten. Of misschien wat officiëler gezegd: fingerless mittens  ;o)

But then I got a message from my friend that she had found a nice book for me. I finally picked up the full bag bulbs from stock that I had previously purchased. Purchased with the idea that there would naturally be a fun project on my path. It turned out to be this project: the weird half made mittens. Or maybe something more official; fingerless mittens ;o)Het patroon is heeeeel eenvoudig. Je breit de warmer namelijk gewoon op een stel rechte pennen en niet zoals misschien verwacht met vier of vijf 'double pointed needles', de sokkennaalden. En als er dan stiekem iets is waar ik helemaal knetter dol op ben? Dan is het wel easy-peasy met een groots resultaat, dus aan de slag!

The pattern is extremely simple. You knit the warmer with just a bunch of straight pins and maybe not as expected with four or five double-pointed needles; 'the sock needles'. And if there is something I'm secretly quite fond of..... Easy-peasy with great results, so let's get started!


Binnen no-time had ik twee polswarmers gemaakt en om heel, héél eerlijk te zijn... ze zijn stiekem echt héérlijk om te dragen!  ;o)

In no time I had made two wrist warmers and to be very, very honest ... they sure are really, really lovely to wear! ;o)