dinsdag 31 maart 2015

While the storm is raging

"Maartse wind en aprilse zegen, beloven voor mei grote zegen"
"March wind and April rain is a promise for March blessings"


Terwijl buiten de storm raast geniet ik binnen even van een momentje stilte, leegte, rust. Geen radio, geen tv, geen mensen, geen verplichtingen. Gewoon even helemaal niks.

Vanmorgen zullen velen vast (weer) gemopperd hebben; er is steeds minder goed, lijkt het wel. Is het niet de kou, de gladheid of de regen, dan is het wel de harde wind, te lange droogte, te felle zon... Het is mopperen troef.. In de winkel, op het schoolplein, aan de lijn en zelfs social media gaat er tegenwoordig flink onder gebukt. Wat maakt het toch dat er (zo lijkt) steeds meer mensen aan het somberen zijn?

In plaats van met de harde wind van vandaag en afgelopen dagen de auto te pakken, gaan we expres lopend op pad. De lucht is mooi strak blauw met even geen wolkje aan de lucht: reden genoeg om de wind door de haren te laten gaan. Want dat is dan wel een 'vereiste'.. haren los!

While the storm rages outside, I enjoy a moment of silence, emptiness, rest. No radio, no TV, no people, no obligations. Just nothing.

This morning many will have grumbled (again); there is no joy left, it seems. Is it not the cold, ice or rain, then it is hard wind, drought, bright sunlight... It's grumbling trump.. In the shop, in the schoolyard, on the phone and even social media is nowadays... What makes that (seemingly) more and more people are gloomy?

Instead of using the wind as an excuse to pick the car today, we go for a walk. The sky is beautiful with not a cloud to see, so reason enough to let the wind go through your hair. Because that is a 'requirement'... loosen your hair!


Maar even terug naar het moment van mijn stilte in de storm.. Met een vers gezette pot thee kruip ik in een stoel en kijk naar buiten. Even niets meer, niets minder.. zitten en alleen maar kijken..
Ik merk op dat de mooi gekleurde narcissen haast plat tegen de grond gedrukt worden. En ook die grote fier rechtop staande dikke bomen voor ons huis zwiepen met deze windsnelheden van links naar rechts door de open lucht. Zo groot en sterk als ze anders altijd zijn, zo klein en zwak lijken ze nu in deze fikse storm. Maar zijn ze dat ook? Klein en zwak?

Net als de bomen in de wind zouden wij - mensen - ons wat meer moeten realiseren dat ook wij als die bomen kunnen zijn; rechtop in het leven, nemend wat er ons gegeven wordt. Vandaag een fikse storm die ons wat uit het veld slaat, maar de storm gaat ook weer liggen.

Kijk maar eens even naar buiten.. Kijk maar naar die boom.. Linksom, rechtsom, als een speelbal in de storm, maar stevig met de voeten in de aarde. Wees zoals die boom..

Mooie dag x

But back to the moment of my silence in the storm... With a freshly brewed pot of tea I crawl into a chair and look outside. Nothing more, nothing less... just sit and watch...
I note that the beautifully colored daffodils are almost pressed flat against the ground. And those big proudly thick trees for our home are wagging from left to right through the open air. As big and strong as they always are, so small and weak they seem in this heavy storm. But are they? Small and weak?

Like the trees in the wind we - people - should realize more that we too can be like that tree; upright in life, taking what is given to us. Today a major storm that strikes us a bit from the field, but the storm goes down again.

Just look outside... Look at that tree... Left, right, as a plaything in the storm, but with both feet firmly on the ground. Be like the tree..

Have a beautiful day x

4 opmerkingen:

 1. Ach, het waait en de zon schijnt. Zo erg is dat toch niet hé :) Genieten heb je niet enkel 20°C en zon bij nodig. Maar gewoon simpel een breiwerk en kop thee zijn voldoende :)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Een middagje binnen zitten handwerken met een kopje thee erbij is ook niet slecht, sterker nog.. ik mag het graag doen. Zeker als de regen zachtjes tegen de ramen aan tikt. Ik denk dat de meeste mensen tegenwoordig te snel willen gaan. Hierdoor raken ze eerder in de stress, want ze moeten immers door naar de volgende afspraak/verplichting. Terwijl als je het rustig aan doet.. ach dat regenbuitje houd vast over een kwartiertje wel op en het is hartstikke goed voor de plantjes.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. This is beautiful, thank you for sharing. And yes, be like the tree :)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wat een fijn rijmpje heb je daar staan. Dat is beter dan April doet wat hij wil! Ik word er blij van!

  Huisvlijt

  BeantwoordenVerwijderen